نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آباد شمالی   ← تهران

شناسه: 30456 ; تاریخ: 1398/08/25 زیربنا: 100.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 21

مبلغ قرض الحسنه:65,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30460 ; تاریخ: 1398/08/25 زیربنا: 107.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:100,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30461 ; تاریخ: 1398/08/25 زیربنا: 160.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 25

مبلغ قرض الحسنه:250,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:1,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30450 ; تاریخ: 1398/08/21 زیربنا: 104.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 10

مبلغ قرض الحسنه:200,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30440 ; تاریخ: 1398/08/20 زیربنا: 80.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 18

مبلغ قرض الحسنه:45,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,200,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...