نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آباد شمالی   ← تهران

شناسه: 30938 ; تاریخ: 1398/12/01 زیربنا: 135.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 15

مبلغ قرض الحسنه:150,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30610 ; تاریخ: 1398/10/09 زیربنا: 130.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 19

مبلغ قرض الحسنه:100,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:3,200,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30602 ; تاریخ: 1398/10/01 زیربنا: 150.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:350,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:3,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30548 ; تاریخ: 1398/09/19 زیربنا: 150.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 30

مبلغ قرض الحسنه:300,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30495 ; تاریخ: 1398/09/10 زیربنا: 119.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 4

مبلغ قرض الحسنه:150,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:3,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4