نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آباد شمالی   ← تهران

شناسه: 30299 ; تاریخ: 1398/07/22 زیربنا: 130.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:200,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:3,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30214 ; تاریخ: 1398/07/12 زیربنا: 130.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 2

مبلغ قرض الحسنه:350,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30166 ; تاریخ: 1398/07/09 زیربنا: 155.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:550,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30152 ; تاریخ: 1398/07/08 زیربنا: 130.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:330,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29949 ; تاریخ: 1398/06/15 زیربنا: 125.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:300,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2