0.017051693284884095 -0.011776683885563742

نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آباد جنوبی   ← تهران

شناسه: 49151 ; تاریخ: 1400/05/25 زیربنا: 70.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 15

مبلغ قرض الحسنه:390,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49098 ; تاریخ: 1400/05/10 زیربنا: 55.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 18

مبلغ قرض الحسنه:275,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49028 ; تاریخ: 1400/04/05 زیربنا: 62.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 12

مبلغ قرض الحسنه:150,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:4,200,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 44839 ; تاریخ: 1400/02/12 زیربنا: 80.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 23

مبلغ قرض الحسنه:250,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...