نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:19555
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:19556

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آباد جنوبی   ← تهران

شناسه: 31026 ; تاریخ: 1399/01/18 زیربنا: 83.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 7

مبلغ قرض الحسنه:120,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:3,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31009 ; تاریخ: 1399/01/16 زیربنا: 120.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:400,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30902 ; تاریخ: 1398/11/28 زیربنا: 100.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 10

مبلغ قرض الحسنه:245,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30693 ; تاریخ: 1398/10/26 زیربنا: 70.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 13

مبلغ قرض الحسنه:200,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30694 ; تاریخ: 1398/10/26 زیربنا: 74.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 23

مبلغ قرض الحسنه:125,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...