نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آباد جنوبی   ← تهران

شناسه: 31133 ; تاریخ: 1399/04/02 زیربنا: 150.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:450,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31103 ; تاریخ: 1399/02/23 زیربنا: 150.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 2

مبلغ قرض الحسنه:380,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31130 ; تاریخ: 1399/02/21 زیربنا: 114.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 6

مبلغ قرض الحسنه:350,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31126 ; تاریخ: 1399/02/15 زیربنا: 110.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 13

مبلغ قرض الحسنه:150,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:4,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30629 ; تاریخ: 1398/10/09 زیربنا: 130.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 15

مبلغ قرض الحسنه:320,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...