نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آباد جنوبی   ← تهران

شناسه: 30521 ; تاریخ: 1398/09/16 زیربنا: 145.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:350,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:4,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30526 ; تاریخ: 1398/09/16 زیربنا: 127.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 8

مبلغ قرض الحسنه:100,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:5,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30503 ; تاریخ: 1398/09/12 زیربنا: 18.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 18

مبلغ قرض الحسنه:80,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,100,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30467 ; تاریخ: 1398/09/04 زیربنا: 112.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 23

مبلغ قرض الحسنه:200,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30391 ; تاریخ: 1398/08/11 زیربنا: 126.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 19

مبلغ قرض الحسنه:80,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7