نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آباد جنوبی   ← تهران

شناسه: 30383 ; تاریخ: 1398/08/09 زیربنا: 82.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 19

مبلغ قرض الحسنه:65,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:3,200,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30334 ; تاریخ: 1398/07/29 زیربنا: 110.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:130,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:1,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30338 ; تاریخ: 1398/07/29 زیربنا: 113.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 4

مبلغ قرض الحسنه:120,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:1,300,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30323 ; تاریخ: 1398/07/28 زیربنا: 120.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 2

مبلغ قرض الحسنه:280,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:1,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30329 ; تاریخ: 1398/07/28 زیربنا: 180.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 8

مبلغ قرض الحسنه:180,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,400,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7