نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آباد جنوبی   ← تهران

شناسه: 30342 ; تاریخ: 1398/08/01 زیربنا: 130.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 5

مبلغ قرض الحسنه:100,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:4,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30345 ; تاریخ: 1398/08/01 زیربنا: 140.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 8

مبلغ قرض الحسنه:270,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30347 ; تاریخ: 1398/08/01 زیربنا: 130.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 4

مبلغ قرض الحسنه:33,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30287 ; تاریخ: 1398/07/21 زیربنا: 130.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:250,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:4,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30231 ; تاریخ: 1398/07/14 زیربنا: 140.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:200,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:5,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6