نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آباد جنوبی   ← تهران

شناسه: 30902 ; تاریخ: 1398/11/28 زیربنا: 100.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 10

مبلغ قرض الحسنه:245,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30693 ; تاریخ: 1398/10/26 زیربنا: 70.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 13

مبلغ قرض الحسنه:200,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30694 ; تاریخ: 1398/10/26 زیربنا: 74.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 23

مبلغ قرض الحسنه:125,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30699 ; تاریخ: 1398/10/26 زیربنا: 90.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 23

مبلغ قرض الحسنه:100,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,700,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30700 ; تاریخ: 1398/10/26 زیربنا: 100.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 27

مبلغ قرض الحسنه:50,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:3,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...