نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آباد جنوبی   ← تهران

شناسه: 30295 ; تاریخ: 1398/07/22 زیربنا: 70.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 13

مبلغ قرض الحسنه:100,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30297 ; تاریخ: 1398/07/22 زیربنا: 110.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 4

مبلغ قرض الحسنه:90,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,700,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30301 ; تاریخ: 1398/07/22 زیربنا: 110.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 4

مبلغ قرض الحسنه:50,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:4,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30283 ; تاریخ: 1398/07/21 زیربنا: 120.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:100,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:3,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30222 ; تاریخ: 1398/07/13 زیربنا: 100.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 1

مبلغ قرض الحسنه:200,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:1,800,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6