نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آباد جنوبی   ← تهران

شناسه: 30670 ; تاریخ: 1398/10/14 زیربنا: 170.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 19

مبلغ قرض الحسنه:250,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30629 ; تاریخ: 1398/10/09 زیربنا: 130.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 15

مبلغ قرض الحسنه:320,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30608 ; تاریخ: 1398/10/07 زیربنا: 127.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 8

مبلغ قرض الحسنه:100,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:5,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30597 ; تاریخ: 1398/09/26 زیربنا: 120.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:200,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:5,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30531 ; تاریخ: 1398/09/17 زیربنا: 145.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:350,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:4,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...