نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آباد جنوبی   ← تهران

شناسه: 30287 ; تاریخ: 1398/07/21 زیربنا: 130.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:250,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:4,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30213 ; تاریخ: 1398/07/12 زیربنا: 140.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:480,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30199 ; تاریخ: 1398/07/10 زیربنا: 140.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:420,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30200 ; تاریخ: 1398/07/10 زیربنا: 130.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:550,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30155 ; تاریخ: 1398/07/08 زیربنا: 160.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 5

مبلغ قرض الحسنه:250,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:3,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5