نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آبادمرکزی   ← تهران

شناسه: 30348 ; تاریخ: 1398/08/01 زیربنا: 95.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:250,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:1,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30304 ; تاریخ: 1398/07/22 زیربنا: 110.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 1

مبلغ قرض الحسنه:300,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30291 ; تاریخ: 1398/07/21 زیربنا: 105.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 6

مبلغ قرض الحسنه:170,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:1,800,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30205 ; تاریخ: 1398/07/11 زیربنا: 100.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 3

مبلغ قرض الحسنه:50,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:3,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30153 ; تاریخ: 1398/07/08 زیربنا: 95.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 4

مبلغ قرض الحسنه:270,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2