نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آبادمرکزی   ← تهران

شناسه: 30862 ; تاریخ: 1398/11/16 زیربنا: 190.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:650,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30577 ; تاریخ: 1398/09/26 زیربنا: 190.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:650,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30572 ; تاریخ: 1398/09/25 زیربنا: 190.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:650,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30331 ; تاریخ: 1398/07/29 زیربنا: 155.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:400,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30339 ; تاریخ: 1398/07/29 زیربنا: 160.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 20

مبلغ قرض الحسنه:150,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5