نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آبادمرکزی   ← تهران

شناسه: 30284 ; تاریخ: 1398/07/21 زیربنا: 140.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:250,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:4,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30239 ; تاریخ: 1398/07/14 زیربنا: 130.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:380,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30184 ; تاریخ: 1398/07/10 زیربنا: 155.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:430,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30185 ; تاریخ: 1398/07/10 زیربنا: 160.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:300,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:3,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30175 ; تاریخ: 1398/07/09 زیربنا: 155.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:450,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4