51.304714679718025 35.72452355732418

نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:23501
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:23502

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   بلوار فردوس غرب   ← تهران

شناسه: 49403 ; تاریخ: 1400/08/26 زیربنا: 61.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 15

مبلغ قرض الحسنه:500,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49111 ; تاریخ: 1400/05/13 زیربنا: 63.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 1

مبلغ قرض الحسنه:200,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:6,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 48001 ; تاریخ: 1400/04/08 زیربنا: 53.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 15

مبلغ قرض الحسنه:100,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:6,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 38147 ; تاریخ: 1399/10/04 زیربنا: 70.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 16

مبلغ قرض الحسنه:100,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:4,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 28926 ; تاریخ: 1397/07/22 زیربنا: 60.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 4

مبلغ قرض الحسنه:50,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:1,800,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1