لیست آپارتمان‌های فروشی در مرزداران تهران

محدوده قیمت خرید آپارتمان را انتخاب بفرمایید:

آپارتمان مسکونی در مرزداران

شناسه: 23699 ; تاریخ: 1397/05/20 زیربنا: 165.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,200,000 تومان - قیمت کل:2,508,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در مرزداران

شناسه: 23700 ; تاریخ: 1397/05/20 زیربنا: 165.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,200,000 تومان - قیمت کل:2,508,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در مرزداران

شناسه: 19647 ; تاریخ: 1397/05/06 زیربنا: 260.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 3 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 10,300,000 تومان - قیمت کل:2,678,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در مرزداران

شناسه: 19548 ; تاریخ: 1397/04/20 زیربنا: 100.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 16,800,000 تومان - قیمت کل:1,680,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان اداری در مرزداران

شناسه: 19497 ; تاریخ: 1397/04/10 زیربنا: 82.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,500,000 تومان - قیمت کل:1,025,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در مرزداران

شناسه: 15807 ; تاریخ: 1396/09/25 زیربنا: 95.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 7 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 8,800,000 تومان - قیمت کل:836,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در مرزداران

شناسه: 15808 ; تاریخ: 1396/09/25 زیربنا: 145.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 7,696,552 تومان - قیمت کل:1,116,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در مرزداران

شناسه: 15806 ; تاریخ: 1396/09/24 زیربنا: 130.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 10,476,923 تومان - قیمت کل:1,362,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در مرزداران

شناسه: 15804 ; تاریخ: 1396/09/23 زیربنا: 89.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 8,393,258 تومان - قیمت کل:747,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در مرزداران

شناسه: 15805 ; تاریخ: 1396/09/23 زیربنا: 104.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 3 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 8,509,615 تومان - قیمت کل:885,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...