نکات حقوقی معاملات ملکی

باب ھفتم قانون تجارت؛ حق‌العمل كاری (كمیسیون)

- وقتي حق العمل كار مستحق حق العمل مي‌شود كه معامله اجراء شده و يا عدم اجراي آن مستند به فعل آمر باشد. ادامه مطلب

باب ششم قانون تجارت، فصل سوم: دفتر دلالی

جزئیات تمامی معاملات باید به شرح قانون ثبت شود. ادامه مطلب

باب ششم قانون تجارت: دلالی

فصل اول - كلیات ادامه مطلب

باب ششم قانون تجارت, فصل دوم: اجرت دلال و مخارج

درصورتي كه معامله به رضايت طرفین با به واسطه يكي از خیارات قانوني فسخ بشود حق مطالبه دلالي از دلال سلب نمي‌شود مشروط بر اينكه فسخ معامله مستند به دلال نباشد. برچسب: دلال; ; اثر یا گردآوری: ;منبع: ادامه مطلب

عیار اصلاحات قانون صدور چک

آیا اعتبار به مهم‌ترین سند مالی - تجاری اقتصاد ایران بازمی‌گردد؟ ادامه مطلب

36 منشأ فساد در شهرداری

یک پژوهش در مدیریت شهری تهران درباره سرچشمه‌های فساد، منجر به شناسایی ۳۶ منشأ بروز فساد در شهرداری تهران شد. این پژوهش که مبنای تدوین سند راهبردی مبارزه با فساد در شهرداری قرار گرفته است، نشان می‌دهد توافقاتی که برای صدور مجوزهای ساختمانی در شوراهای معماری مناطق شهرداری انجام می‌شود و همچنین مجوزهای کمیسیون ماده ۵، دو زمینه اصلی بروز فساد شهری است. نتایج این بررسی تاکید می‌کند، شفافیت در شهرداری و انتشار عمومی اطلاعات مربوط به مجوزها و معاملات در شهرداری می‌تواند به کاهش فساد بینجامد. ادامه مطلب

شرایط جدید چک‌های تضمینی

بانک مرکزی در یک بخشنامه ۹ بندی تشریح کرد ادامه مطلب

متن کامل کلیات مصوب شده مجلس در رابطه با اصلاح قانون چک

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جزئیات طرح اصلاح قانون صدور چک را تصویب کردند. ادامه مطلب

1 2 3 4 5 6