جستجوی آپارتمان اجاره‌ای در منطقه پنج شهر تهران

فروش ‌آپارتمان در منطقه پنج (5) تهران فروش ‌آپارتمان در منطقه دو (2) تهران

آپارتمان مسکونی در جنت آباد

شناسه: 28985 ; تاریخ: 1397/08/20 زیربنا: 62.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 18
مبلغ رهن:90,000,000 تومان - اجاره ماهانه:700,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان موقعیت اداری در جنت آباد

شناسه: 28986 ; تاریخ: 1397/08/20 زیربنا: 52.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 20
مبلغ رهن:150,000,000 تومان - اجاره ماهانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در بلوار فردوس شرق

شناسه: 28979 ; تاریخ: 1397/08/15 زیربنا: 70.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 18
مبلغ رهن:35,000,000 تومان - اجاره ماهانه:1,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در پونک - سردارجنگل

شناسه: 28968 ; تاریخ: 1397/08/13 زیربنا: 70.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 15
مبلغ رهن:30,000,000 تومان - اجاره ماهانه:2,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد

شناسه: 28969 ; تاریخ: 1397/08/13 زیربنا: 77.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 2
مبلغ رهن:110,000,000 تومان - اجاره ماهانه:1,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد - شاهین شمالی

شناسه: 28970 ; تاریخ: 1397/08/13 زیربنا: 63.00 ; ;اتاق: 1 ; عمربنا: 4
مبلغ رهن:110,000,000 تومان - اجاره ماهانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد - شاهین شمالی

شناسه: 28974 ; تاریخ: 1397/08/13 زیربنا: 55.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 18
مبلغ رهن:30,000,000 تومان - اجاره ماهانه:1,650,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد - شاهین شمالی

شناسه: 28975 ; تاریخ: 1397/08/13 زیربنا: 83.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 2
مبلغ رهن:170,000,000 تومان - اجاره ماهانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد - شاهین شمالی

شناسه: 28977 ; تاریخ: 1397/08/13 زیربنا: 70.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 3
مبلغ رهن:140,000,000 تومان - اجاره ماهانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد

شناسه: 28978 ; تاریخ: 1397/08/13 زیربنا: 65.00 ; ;اتاق: 1 ; عمربنا: 20
مبلغ رهن:100,000,000 تومان - اجاره ماهانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات


1 2 3 4 5 6 7  ...