جستجوی آپارتمان اجاره‌ای در منطقه پنج شهر تهران

فروش ‌آپارتمان در منطقه پنج (5) تهران فروش ‌آپارتمان در منطقه دو (2) تهران

آپارتمان مسکونی در جنت آباد

شناسه: 29657 ; تاریخ: 1398/02/28 زیربنا: 60.00 ; ;اتاق: 1 ; عمربنا: 1
مبلغ رهن:250,000,000 تومان - اجاره ماهانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

مغازه و املاک تجاری مسکونی در جنت آباد

شناسه: 29664 ; تاریخ: 1398/02/28 زیربنا: 50.00 ; ;اتاق: 0 ; عمربنا: 0
مبلغ رهن:100,000,000 تومان - اجاره ماهانه:20,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد

شناسه: 29665 ; تاریخ: 1398/02/28 زیربنا: 110.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 12
مبلغ رهن:250,000,000 تومان - اجاره ماهانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد - شاهین شمالی

شناسه: 29644 ; تاریخ: 1398/02/21 زیربنا: 60.00 ; ;اتاق: 1 ; عمربنا: 8
مبلغ رهن:50,000,000 تومان - اجاره ماهانه:2,300,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد - شاهین شمالی

شناسه: 29621 ; تاریخ: 1398/02/09 زیربنا: 63.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 17
مبلغ رهن:90,000,000 تومان - اجاره ماهانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد

شناسه: 29623 ; تاریخ: 1398/02/09 زیربنا: 110.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 5
مبلغ رهن:100,000,000 تومان - اجاره ماهانه:3,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد - شاهین شمالی

شناسه: 29616 ; تاریخ: 1398/02/05 زیربنا: 102.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 4
مبلغ رهن:240,000,000 تومان - اجاره ماهانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد - شاهین شمالی

شناسه: 29607 ; تاریخ: 1398/02/04 زیربنا: 70.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 15
مبلغ رهن:150,000,000 تومان - اجاره ماهانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

مغازه و املاک تجاری مسکونی در جنت آباد - شاهین شمالی

شناسه: 29608 ; تاریخ: 1398/02/04 زیربنا: 40.00 ; ;اتاق: 0 ; عمربنا: 20
مبلغ رهن:100,000,000 تومان - اجاره ماهانه:6,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

مغازه و املاک تجاری مسکونی در جنت آباد - شاهین شمالی

شناسه: 29599 ; تاریخ: 1398/02/03 زیربنا: 10.00 ; ;اتاق: 0 ; عمربنا: 0
مبلغ رهن:30,000,000 تومان - اجاره ماهانه:2,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات


1 2 3 4 5 6 7  ...