جستجوی آپارتمان اجاره‌ای در منطقه پنج شهر تهران

فروش ‌آپارتمان در منطقه پنج (5) تهران فروش ‌آپارتمان در منطقه دو (2) تهران

آپارتمان مسکونی در جنت آباد شمالی

شناسه: 29706 ; تاریخ: 1398/04/27 زیربنا: 67.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 5
مبلغ رهن:40,000,000 تومان - اجاره ماهانه:3,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

مغازه و املاک تجاری مسکونی در ستاری

شناسه: 29700 ; تاریخ: 1398/04/23 زیربنا: 50.00 ; ;اتاق: 0 ; عمربنا: 0
مبلغ رهن:500,000,000 تومان - اجاره ماهانه:10,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در پونک

شناسه: 29684 ; تاریخ: 1398/04/20 زیربنا: 100.00 ; ;اتاق: 1 ; عمربنا: 20
مبلغ رهن:20,000,000 تومان - اجاره ماهانه:2,600,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد

شناسه: 29673 ; تاریخ: 1398/04/19 زیربنا: 120.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0
مبلغ رهن:200,000,000 تومان - اجاره ماهانه:3,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد

شناسه: 29657 ; تاریخ: 1398/02/28 زیربنا: 60.00 ; ;اتاق: 1 ; عمربنا: 1
مبلغ رهن:250,000,000 تومان - اجاره ماهانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

مغازه و املاک تجاری مسکونی در جنت آباد

شناسه: 29664 ; تاریخ: 1398/02/28 زیربنا: 50.00 ; ;اتاق: 0 ; عمربنا: 0
مبلغ رهن:100,000,000 تومان - اجاره ماهانه:20,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد

شناسه: 29665 ; تاریخ: 1398/02/28 زیربنا: 110.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 12
مبلغ رهن:250,000,000 تومان - اجاره ماهانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد - شاهین شمالی

شناسه: 29644 ; تاریخ: 1398/02/21 زیربنا: 60.00 ; ;اتاق: 1 ; عمربنا: 8
مبلغ رهن:50,000,000 تومان - اجاره ماهانه:2,300,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد - شاهین شمالی

شناسه: 29621 ; تاریخ: 1398/02/09 زیربنا: 63.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 17
مبلغ رهن:90,000,000 تومان - اجاره ماهانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد

شناسه: 29623 ; تاریخ: 1398/02/09 زیربنا: 110.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 5
مبلغ رهن:100,000,000 تومان - اجاره ماهانه:3,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات


1 2 3 4 5 6 7  ...