جستجوی آپارتمان اجاره‌ای در منطقه پنج شهر تهران

فروش ‌آپارتمان در منطقه پنج (5) تهران فروش ‌آپارتمان در منطقه دو (2) تهران

آپارتمان مسکونی در جنت آباد - شاهین شمالی

شناسه: 29334 ; تاریخ: 1397/10/24 زیربنا: 142.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 3
مبلغ رهن:320,000,000 تومان - اجاره ماهانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد جنوبی

شناسه: 29335 ; تاریخ: 1397/10/24 زیربنا: 90.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 15
مبلغ رهن:120,000,000 تومان - اجاره ماهانه:100,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در پونک

شناسه: 29336 ; تاریخ: 1397/10/24 زیربنا: 120.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 5
مبلغ رهن:50,000,000 تومان - اجاره ماهانه:4,300,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد - شاهین شمالی

شناسه: 29319 ; تاریخ: 1397/10/20 زیربنا: 75.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 18
مبلغ رهن:15,000,000 تومان - اجاره ماهانه:2,700,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد

شناسه: 29321 ; تاریخ: 1397/10/20 زیربنا: 90.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0
مبلغ رهن:220,000,000 تومان - اجاره ماهانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد - شاهین شمالی

شناسه: 29299 ; تاریخ: 1397/10/18 زیربنا: 130.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 6
مبلغ رهن:300,000,000 تومان - اجاره ماهانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد

شناسه: 29300 ; تاریخ: 1397/10/18 زیربنا: 130.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 6
مبلغ رهن:300,000,000 تومان - اجاره ماهانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان موقعیت اداری در جنت آباد جنوبی

شناسه: 29285 ; تاریخ: 1397/10/12 زیربنا: 130.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0
مبلغ رهن:100,000,000 تومان - اجاره ماهانه:7,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان موقعیت اداری در جنت آباد جنوبی

شناسه: 29286 ; تاریخ: 1397/10/12 زیربنا: 130.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0
مبلغ رهن:100,000,000 تومان - اجاره ماهانه:7,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد - شاهین شمالی

شناسه: 29288 ; تاریخ: 1397/10/12 زیربنا: 60.00 ; ;اتاق: 1 ; عمربنا: 0
مبلغ رهن:120,000,000 تومان - اجاره ماهانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات


1 2 3 4 5 6 7  ...