نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   پونک - سردارجنگل   ← تهران

شناسه: 29789 ; تاریخ بروزآوری: 1398/05/12 زیربنا: 78.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 17

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,000,000 تومان - قیمت کل:1,170,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29662 ; تاریخ: 1398/04/18 زیربنا: 120.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 6

قیمت هر مترمربع زیربنا: 18,333,333 تومان - قیمت کل:2,200,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29663 ; تاریخ بروزآوری: 1398/02/28 زیربنا: 95.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 23,000,000 تومان - قیمت کل:2,185,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29618 ; تاریخ: 1398/02/09 زیربنا: 115.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 14,000,000 تومان - قیمت کل:1,610,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29596 ; تاریخ بروزآوری: 1398/02/03 زیربنا: 75.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 18,000,000 تومان - قیمت کل:1,350,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...