نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:19085
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:19086
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:19087

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد مرکزی   ← تهران

شناسه: 29895 ; تاریخ بروزآوری: 1398/05/27 زیربنا: 110.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,909,091 تومان - قیمت کل:2,300,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29840 ; تاریخ: 1398/05/23 زیربنا: 185.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 18,918,919 تومان - قیمت کل:3,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29841 ; تاریخ بروزآوری: 1398/05/23 زیربنا: 127.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 22,047,244 تومان - قیمت کل:2,800,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29809 ; تاریخ: 1398/05/16 زیربنا: 125.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 17,600,000 تومان - قیمت کل:2,200,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1