نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:19076
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:19077
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:19078

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد مرکزی   ← تهران

شناسه: 29895 ; تاریخ بروزآوری: 1398/05/27 زیربنا: 110.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,909,091 تومان - قیمت کل:2,300,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29840 ; تاریخ: 1398/05/23 زیربنا: 185.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 18,918,919 تومان - قیمت کل:3,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29845 ; تاریخ بروزآوری: 1398/05/23 زیربنا: 130.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 21,923,077 تومان - قیمت کل:2,850,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29809 ; تاریخ: 1398/05/16 زیربنا: 125.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 17,600,000 تومان - قیمت کل:2,200,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1