نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آباد مرکزی   ← تهران

شناسه: 29857 ; تاریخ: 1398/06/02 زیربنا: 60.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 10

مبلغ قرض الحسنه:30,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:3,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29859 ; تاریخ: 1398/06/02 زیربنا: 60.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 18

مبلغ قرض الحسنه:40,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:1,800,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29860 ; تاریخ: 1398/06/02 زیربنا: 68.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 26

مبلغ قرض الحسنه:50,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29861 ; تاریخ: 1398/06/02 زیربنا: 54.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 30

مبلغ قرض الحسنه:20,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,900,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29849 ; تاریخ: 1398/05/26 زیربنا: 50.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 13

مبلغ قرض الحسنه:35,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:3,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2