نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   پونک   ← تهران

شناسه: 29856 ; تاریخ: 1398/06/02 زیربنا: 65.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 30

مبلغ قرض الحسنه:30,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29858 ; تاریخ: 1398/06/02 زیربنا: 61.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 7

مبلغ قرض الحسنه:30,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29862 ; تاریخ: 1398/06/02 زیربنا: 68.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 10

مبلغ قرض الحسنه:20,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:4,800,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29863 ; تاریخ: 1398/06/02 زیربنا: 50.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 27

مبلغ قرض الحسنه:50,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:800,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29851 ; تاریخ: 1398/05/26 زیربنا: 58.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 18

مبلغ قرض الحسنه:25,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,300,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3