نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:19061
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:19062

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد   ← تهران

شناسه: 29823 ; تاریخ بروزآوری: 1398/05/20 زیربنا: 143.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 18,531,469 تومان - قیمت کل:2,650,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29761 ; تاریخ: 1398/05/09 زیربنا: 142.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 4

قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,000,000 تومان - قیمت کل:2,840,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29708 ; تاریخ بروزآوری: 1398/04/27 زیربنا: 142.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 3

قیمت هر مترمربع زیربنا: 21,000,000 تومان - قیمت کل:2,982,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29687 ; تاریخ: 1398/04/22 زیربنا: 124.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 2

قیمت هر مترمربع زیربنا: 18,500,000 تومان - قیمت کل:2,294,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29650 ; تاریخ بروزآوری: 1398/02/21 زیربنا: 118.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 3

قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,000,000 تومان - قیمت کل:2,242,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...