نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد   ← تهران

شناسه: 16974 ; تاریخ بروزآوری: 1396/11/01 زیربنا: 60.00 ;اتاق: 10 ; عمربنا: 20

قیمت هر مترمربع زیربنا: 5,150,000 تومان - قیمت کل:309,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1