نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد - شاهین شمالی   ← تهران

شناسه: 29411 ; تاریخ بروزآوری: 1397/11/17 زیربنا: 65.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 20

قیمت هر مترمربع زیربنا: 10,615,385 تومان - قیمت کل:690,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29401 ; تاریخ: 1397/11/14 زیربنا: 82.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 1

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,000,000 تومان - قیمت کل:1,230,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29270 ; تاریخ بروزآوری: 1397/10/06 زیربنا: 71.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 4

قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,197,183 تومان - قیمت کل:866,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29162 ; تاریخ: 1397/09/20 زیربنا: 62.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 20

قیمت هر مترمربع زیربنا: 10,000,000 تومان - قیمت کل:620,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 27831 ; تاریخ بروزآوری: 1397/06/22 زیربنا: 55.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 6

قیمت هر مترمربع زیربنا: 10,000,000 تومان - قیمت کل:550,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...