نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد - شاهین شمالی   ← تهران

شناسه: 29824 ; تاریخ بروزآوری: 1398/05/20 زیربنا: 140.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 21,428,571 تومان - قیمت کل:3,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29808 ; تاریخ: 1398/05/16 زیربنا: 140.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 16,428,571 تومان - قیمت کل:2,300,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29806 ; تاریخ بروزآوری: 1398/05/16 زیربنا: 140.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 21,428,571 تومان - قیمت کل:3,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29790 ; تاریخ: 1398/05/12 زیربنا: 130.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 1

قیمت هر مترمربع زیربنا: 23,461,538 تومان - قیمت کل:3,050,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29693 ; تاریخ بروزآوری: 1398/04/22 زیربنا: 137.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 6

قیمت هر مترمربع زیربنا: 21,000,000 تومان - قیمت کل:2,877,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...