نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   پونک   ← تهران

شناسه: 29692 ; تاریخ بروزآوری: 1398/04/22 زیربنا: 75.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 12

قیمت هر مترمربع زیربنا: 14,666,667 تومان - قیمت کل:1,100,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29689 ; تاریخ: 1398/04/22 زیربنا: 80.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 18

قیمت هر مترمربع زیربنا: 18,750,000 تومان - قیمت کل:1,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29685 ; تاریخ بروزآوری: 1398/04/22 زیربنا: 80.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 17

قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,000,000 تومان - قیمت کل:1,600,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29682 ; تاریخ: 1398/04/20 زیربنا: 65.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 15

قیمت هر مترمربع زیربنا: 13,692,308 تومان - قیمت کل:890,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29672 ; تاریخ بروزآوری: 1398/04/18 زیربنا: 70.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 3

قیمت هر مترمربع زیربنا: 22,000,000 تومان - قیمت کل:1,540,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...