نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد   ← تهران

شناسه: 29796 ; تاریخ بروزآوری: 1398/05/12 زیربنا: 74.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 17

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,054,054 تومان - قیمت کل:1,114,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29733 ; تاریخ: 1398/05/02 زیربنا: 55.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 14

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,000,000 تومان - قیمت کل:825,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29735 ; تاریخ بروزآوری: 1398/05/02 زیربنا: 55.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 17

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,454,545 تومان - قیمت کل:850,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29697 ; تاریخ: 1398/04/23 زیربنا: 82.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 11

قیمت هر مترمربع زیربنا: 17,000,000 تومان - قیمت کل:1,394,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29570 ; تاریخ بروزآوری: 1398/01/25 زیربنا: 67.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 25,000,000 تومان - قیمت کل:1,675,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...