نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   پونک   ← تهران

شناسه: 29686 ; تاریخ بروزآوری: 1398/04/22 زیربنا: 49.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 14

قیمت هر مترمربع زیربنا: 16,326,531 تومان - قیمت کل:800,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29690 ; تاریخ: 1398/04/22 زیربنا: 67.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 22,000,000 تومان - قیمت کل:1,474,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29679 ; تاریخ بروزآوری: 1398/04/20 زیربنا: 50.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 20

قیمت هر مترمربع زیربنا: 14,200,000 تومان - قیمت کل:710,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29678 ; تاریخ: 1398/04/19 زیربنا: 68.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 28,000,000 تومان - قیمت کل:1,904,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29640 ; تاریخ بروزآوری: 1398/02/19 زیربنا: 69.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 16

قیمت هر مترمربع زیربنا: 13,768,116 تومان - قیمت کل:950,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...