نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد شمالی   ← تهران

شناسه: 29696 ; تاریخ بروزآوری: 1398/04/23 زیربنا: 67.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 8

قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,000,000 تومان - قیمت کل:1,340,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29699 ; تاریخ: 1398/04/23 زیربنا: 65.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 1

قیمت هر مترمربع زیربنا: 21,000,000 تومان - قیمت کل:1,365,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29691 ; تاریخ بروزآوری: 1398/04/22 زیربنا: 85.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 4

قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,500,000 تومان - قیمت کل:1,657,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29660 ; تاریخ: 1398/02/28 زیربنا: 87.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 10

قیمت هر مترمربع زیربنا: 18,000,000 تومان - قیمت کل:1,566,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29631 ; تاریخ بروزآوری: 1398/02/11 زیربنا: 81.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 11

قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,345,679 تومان - قیمت کل:1,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...