نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: اجاره   مغازه و املاک تجاری در   جنت آباد   ← تهران

شناسه: 29137 ; تاریخ: 1397/09/17 زیربنا: 20.00 ;اتاق: 0 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:200,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29091 ; تاریخ: 1397/09/07 زیربنا: 22.00 ;اتاق: 0 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:250,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29092 ; تاریخ: 1397/09/07 زیربنا: 22.00 ;اتاق: 0 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:250,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 23740 ; تاریخ: 1397/05/27 زیربنا: 33.00 ;اتاق: 0 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:100,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 23705 ; تاریخ: 1397/05/20 زیربنا: 25.00 ;اتاق: 0 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:7,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:700,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1