نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:19021
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:19022
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:19023
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:19024
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:19025
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:19026

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   پونک - سردارجنگل   ← تهران

شناسه: 29663 ; تاریخ بروزآوری: 1398/02/28 زیربنا: 95.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 23,000,000 تومان - قیمت کل:2,185,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29618 ; تاریخ: 1398/02/09 زیربنا: 115.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 14,000,000 تومان - قیمت کل:1,610,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29596 ; تاریخ بروزآوری: 1398/02/03 زیربنا: 75.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 18,000,000 تومان - قیمت کل:1,350,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29588 ; تاریخ: 1398/01/30 زیربنا: 95.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 5

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,500,000 تومان - قیمت کل:1,472,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29543 ; تاریخ بروزآوری: 1397/12/18 زیربنا: 70.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 8

قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,000,000 تومان - قیمت کل:840,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...