نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:19014
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:19015
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:19016
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:19017
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:19018
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:19019
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:19020

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   پونک   ← تهران

شناسه: 29703 ; تاریخ بروزآوری: 1398/02/30 زیربنا: 80.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 7

قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,000,000 تومان - قیمت کل:1,600,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29668 ; تاریخ: 1398/02/28 زیربنا: 82.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 14

قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,731,707 تومان - قیمت کل:1,700,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29642 ; تاریخ بروزآوری: 1398/02/19 زیربنا: 125.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 21,000,000 تومان - قیمت کل:2,625,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29633 ; تاریخ: 1398/02/19 زیربنا: 97.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 22,000,000 تومان - قیمت کل:2,134,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29627 ; تاریخ بروزآوری: 1398/02/09 زیربنا: 80.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 5

قیمت هر مترمربع زیربنا: 21,000,000 تومان - قیمت کل:1,680,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...