نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد   ← تهران

شناسه: 29695 ; تاریخ بروزآوری: 1398/04/23 زیربنا: 80.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 8

قیمت هر مترمربع زیربنا: 16,250,000 تومان - قیمت کل:1,300,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29701 ; تاریخ: 1398/04/23 زیربنا: 108.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,500,000 تومان - قیمت کل:2,106,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29659 ; تاریخ بروزآوری: 1398/04/18 زیربنا: 74.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 16

قیمت هر مترمربع زیربنا: 13,810,811 تومان - قیمت کل:1,022,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29702 ; تاریخ: 1398/02/30 زیربنا: 85.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 23

قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,941,176 تومان - قیمت کل:1,100,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29658 ; تاریخ بروزآوری: 1398/02/28 زیربنا: 74.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 16

قیمت هر مترمربع زیربنا: 13,810,811 تومان - قیمت کل:1,022,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...