نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18991
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18992
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18993
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18994
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18995
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18996
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18997

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد   ← تهران

شناسه: 29791 ; تاریخ بروزآوری: 1398/05/12 زیربنا: 83.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 4

قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,000,000 تومان - قیمت کل:1,577,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29781 ; تاریخ: 1398/05/12 زیربنا: 146.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 4

قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,500,000 تومان - قیمت کل:2,847,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29780 ; تاریخ بروزآوری: 1398/05/09 زیربنا: 146.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 4

قیمت هر مترمربع زیربنا: 1,970,548 تومان - قیمت کل:287,700,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29769 ; تاریخ: 1398/05/09 زیربنا: 73.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 16

قیمت هر مترمربع زیربنا: 16,438,356 تومان - قیمت کل:1,200,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29762 ; تاریخ بروزآوری: 1398/05/09 زیربنا: 119.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 4

قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,294,118 تومان - قیمت کل:2,296,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...