نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   پونک   ← تهران

شناسه: 29640 ; تاریخ بروزآوری: 1398/02/19 زیربنا: 69.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 16

قیمت هر مترمربع زیربنا: 13,768,116 تومان - قیمت کل:950,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29641 ; تاریخ: 1398/02/19 زیربنا: 69.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 16

قیمت هر مترمربع زیربنا: 13,768,116 تومان - قیمت کل:950,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29602 ; تاریخ بروزآوری: 1398/02/04 زیربنا: 68.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 20

قیمت هر مترمربع زیربنا: 10,955,882 تومان - قیمت کل:745,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29528 ; تاریخ: 1397/12/14 زیربنا: 72.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 2

قیمت هر مترمربع زیربنا: 14,000,000 تومان - قیمت کل:1,008,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29502 ; تاریخ بروزآوری: 1397/12/07 زیربنا: 49.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 15

قیمت هر مترمربع زیربنا: 16,326,531 تومان - قیمت کل:800,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...