نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد شمالی   ← تهران

شناسه: 29660 ; تاریخ بروزآوری: 1398/02/28 زیربنا: 87.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 10

قیمت هر مترمربع زیربنا: 18,000,000 تومان - قیمت کل:1,566,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29580 ; تاریخ: 1398/01/26 زیربنا: 92.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 7

قیمت هر مترمربع زیربنا: 14,673,913 تومان - قیمت کل:1,350,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29532 ; تاریخ بروزآوری: 1397/12/15 زیربنا: 98.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 18

قیمت هر مترمربع زیربنا: 11,500,000 تومان - قیمت کل:1,127,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29533 ; تاریخ: 1397/12/15 زیربنا: 100.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 6

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,000,000 تومان - قیمت کل:1,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29493 ; تاریخ بروزآوری: 1397/12/06 زیربنا: 80.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 16,250,000 تومان - قیمت کل:1,300,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...