نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد - شاهین شمالی   ← تهران

شناسه: 29825 ; تاریخ بروزآوری: 1398/05/20 زیربنا: 105.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 2

قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,047,619 تومان - قیمت کل:2,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29786 ; تاریخ: 1398/05/12 زیربنا: 112.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,500,000 تومان - قیمت کل:2,184,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29724 ; تاریخ بروزآوری: 1398/05/02 زیربنا: 85.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 1

قیمت هر مترمربع زیربنا: 18,000,000 تومان - قیمت کل:1,530,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29718 ; تاریخ: 1398/04/31 زیربنا: 101.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 3

قیمت هر مترمربع زیربنا: 21,000,000 تومان - قیمت کل:2,121,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29676 ; تاریخ بروزآوری: 1398/04/19 زیربنا: 71.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 21,000,000 تومان - قیمت کل:1,491,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...