نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   بلوار فردوس شرق   ← تهران

شناسه: 29567 ; تاریخ بروزآوری: 1398/01/25 زیربنا: 113.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 16,300,000 تومان - قیمت کل:1,841,900,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29484 ; تاریخ: 1397/12/06 زیربنا: 114.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 17,500,000 تومان - قیمت کل:1,995,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29358 ; تاریخ بروزآوری: 1397/11/01 زیربنا: 117.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 17,000,000 تومان - قیمت کل:1,989,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29314 ; تاریخ: 1397/10/19 زیربنا: 86.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 17

قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,000,000 تومان - قیمت کل:1,032,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29108 ; تاریخ بروزآوری: 1397/09/12 زیربنا: 106.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 20

قیمت هر مترمربع زیربنا: 11,509,434 تومان - قیمت کل:1,220,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...