نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد   ← تهران

شناسه: 29702 ; تاریخ بروزآوری: 1398/02/30 زیربنا: 85.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 23

قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,941,176 تومان - قیمت کل:1,100,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29658 ; تاریخ: 1398/02/28 زیربنا: 74.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 16

قیمت هر مترمربع زیربنا: 13,810,811 تومان - قیمت کل:1,022,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29654 ; تاریخ بروزآوری: 1398/02/21 زیربنا: 92.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 22

قیمت هر مترمربع زیربنا: 16,304,348 تومان - قیمت کل:1,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29649 ; تاریخ: 1398/02/11 زیربنا: 118.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 3

قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,000,000 تومان - قیمت کل:2,242,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29611 ; تاریخ بروزآوری: 1398/02/05 زیربنا: 79.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 5

قیمت هر مترمربع زیربنا: 16,455,696 تومان - قیمت کل:1,300,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...