نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: اجاره   مغازه و املاک تجاری در   جنت آباد - شاهین شمالی   ← تهران

شناسه: 29599 ; تاریخ: 1398/02/03 زیربنا: 10.00 ;اتاق: 0 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:30,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 23778 ; تاریخ: 1397/06/11 زیربنا: 17.00 ;اتاق: 0 ; عمربنا: 13

مبلغ قرض الحسنه:200,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:4,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 23779 ; تاریخ: 1397/06/11 زیربنا: 17.00 ;اتاق: 0 ; عمربنا: 13

مبلغ قرض الحسنه:200,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:4,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 19537 ; تاریخ: 1397/04/18 زیربنا: 12.00 ;اتاق: 0 ; عمربنا: 3

مبلغ قرض الحسنه:10,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:1,200,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 18130 ; تاریخ: 1396/12/08 زیربنا: 11.00 ;اتاق: 0 ; عمربنا: 25

مبلغ قرض الحسنه:15,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1