نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   اشرفی اصفهانی - باغ فیض   ← تهران

شناسه: 29572 ; تاریخ بروزآوری: 1398/01/25 زیربنا: 64.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 17,187,500 تومان - قیمت کل:1,100,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29473 ; تاریخ: 1397/12/02 زیربنا: 52.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 17

قیمت هر مترمربع زیربنا: 13,000,000 تومان - قیمت کل:676,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 28990 ; تاریخ بروزآوری: 1397/08/21 زیربنا: 63.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 14

قیمت هر مترمربع زیربنا: 8,888,889 تومان - قیمت کل:560,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 26808 ; تاریخ: 1397/06/17 زیربنا: 59.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 19

قیمت هر مترمربع زیربنا: 9,915,254 تومان - قیمت کل:585,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 26809 ; تاریخ بروزآوری: 1397/06/17 زیربنا: 59.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 19

قیمت هر مترمربع زیربنا: 9,915,254 تومان - قیمت کل:585,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3