نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   پونک - بلوارعدل   ← تهران

شناسه: 29705 ; تاریخ بروزآوری: 1398/04/27 زیربنا: 105.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 1

قیمت هر مترمربع زیربنا: 25,428,571 تومان - قیمت کل:2,670,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29601 ; تاریخ: 1398/02/04 زیربنا: 100.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 17,000,000 تومان - قیمت کل:1,700,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29513 ; تاریخ بروزآوری: 1397/12/09 زیربنا: 95.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 18,500,000 تومان - قیمت کل:1,757,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29364 ; تاریخ: 1397/11/07 زیربنا: 83.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 2

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,481,928 تومان - قیمت کل:1,285,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29301 ; تاریخ بروزآوری: 1397/10/18 زیربنا: 96.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 7

قیمت هر مترمربع زیربنا: 16,562,500 تومان - قیمت کل:1,590,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...