نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18973
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18974
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18975
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18976

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   پونک - بلوارعدل   ← تهران

شناسه: 29355 ; تاریخ: 1397/11/01 زیربنا: 100.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 12

مبلغ قرض الحسنه:50,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:3,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 23716 ; تاریخ: 1397/05/21 زیربنا: 65.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 10

مبلغ قرض الحسنه:45,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,100,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 16959 ; تاریخ: 1396/10/26 زیربنا: 65.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 10

مبلغ قرض الحسنه:35,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:1,700,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 16869 ; تاریخ: 1396/10/15 زیربنا: 91.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 8

مبلغ قرض الحسنه:150,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 15845 ; تاریخ: 1396/10/03 زیربنا: 92.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 12

مبلغ قرض الحسنه:70,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:1,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2