نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   اشرفی اصفهانی   ← تهران

شناسه: 29694 ; تاریخ بروزآوری: 1398/04/23 زیربنا: 104.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,000,000 تومان - قیمت کل:2,080,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29637 ; تاریخ: 1398/02/19 زیربنا: 73.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 10

قیمت هر مترمربع زیربنا: 13,698,630 تومان - قیمت کل:1,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29619 ; تاریخ بروزآوری: 1398/02/09 زیربنا: 123.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 10

قیمت هر مترمربع زیربنا: 17,000,000 تومان - قیمت کل:2,091,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29581 ; تاریخ: 1398/01/26 زیربنا: 110.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 30

قیمت هر مترمربع زیربنا: 22,727,273 تومان - قیمت کل:2,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29575 ; تاریخ بروزآوری: 1398/01/25 زیربنا: 79.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 17

قیمت هر مترمربع زیربنا: 13,924,051 تومان - قیمت کل:1,100,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...