نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   پونک   ← تهران

شناسه: 29653 ; تاریخ بروزآوری: 1398/02/21 زیربنا: 118.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 16

قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,000,000 تومان - قیمت کل:2,360,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29643 ; تاریخ: 1398/02/19 زیربنا: 145.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 22,000,000 تومان - قیمت کل:3,190,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29617 ; تاریخ بروزآوری: 1398/02/09 زیربنا: 138.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 10

قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,000,000 تومان - قیمت کل:2,760,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29592 ; تاریخ: 1398/01/31 زیربنا: 185.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 17,000,000 تومان - قیمت کل:3,145,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29556 ; تاریخ بروزآوری: 1397/12/21 زیربنا: 113.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 7

قیمت هر مترمربع زیربنا: 16,725,664 تومان - قیمت کل:1,890,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...