نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   اشرفی اصفهانی   ← تهران

شناسه: 29595 ; تاریخ بروزآوری: 1398/02/03 زیربنا: 83.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 4

قیمت هر مترمربع زیربنا: 16,200,000 تومان - قیمت کل:1,344,600,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29575 ; تاریخ: 1398/01/25 زیربنا: 79.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 17

قیمت هر مترمربع زیربنا: 13,924,051 تومان - قیمت کل:1,100,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29560 ; تاریخ بروزآوری: 1397/12/22 زیربنا: 77.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 13

قیمت هر مترمربع زیربنا: 11,428,571 تومان - قیمت کل:880,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29505 ; تاریخ: 1397/12/08 زیربنا: 101.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 4

قیمت هر مترمربع زیربنا: 14,851,485 تومان - قیمت کل:1,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29483 ; تاریخ بروزآوری: 1397/12/06 زیربنا: 82.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 14

قیمت هر مترمربع زیربنا: 14,024,390 تومان - قیمت کل:1,150,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...