نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   پونک   ← تهران

شناسه: 29614 ; تاریخ بروزآوری: 1398/02/05 زیربنا: 70.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 16

قیمت هر مترمربع زیربنا: 14,000,000 تومان - قیمت کل:980,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29615 ; تاریخ: 1398/02/05 زیربنا: 70.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 16

قیمت هر مترمربع زیربنا: 14,000,000 تومان - قیمت کل:980,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29587 ; تاریخ بروزآوری: 1398/01/30 زیربنا: 76.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 14

قیمت هر مترمربع زیربنا: 11,578,947 تومان - قیمت کل:880,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29568 ; تاریخ: 1398/01/25 زیربنا: 125.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 24,000,000 تومان - قیمت کل:3,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29563 ; تاریخ بروزآوری: 1397/12/22 زیربنا: 64.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 10

قیمت هر مترمربع زیربنا: 11,250,000 تومان - قیمت کل:720,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...