نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد   ← تهران

شناسه: 29434 ; تاریخ بروزآوری: 1397/11/24 زیربنا: 127.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,000,000 تومان - قیمت کل:1,905,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29387 ; تاریخ: 1397/11/09 زیربنا: 100.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 2

قیمت هر مترمربع زیربنا: 13,000,000 تومان - قیمت کل:1,300,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29322 ; تاریخ بروزآوری: 1397/10/20 زیربنا: 78.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 3

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,385,000 تومان - قیمت کل:1,200,030,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29208 ; تاریخ: 1397/09/27 زیربنا: 63.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 1

قیمت هر مترمربع زیربنا: 21,000,000 تومان - قیمت کل:1,323,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29197 ; تاریخ بروزآوری: 1397/09/26 زیربنا: 48.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 16

قیمت هر مترمربع زیربنا: 11,250,000 تومان - قیمت کل:540,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...