نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   ستاری - پیامبر مرکزی   ← تهران

شناسه: 29510 ; تاریخ بروزآوری: 1397/12/08 زیربنا: 91.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 9

قیمت هر مترمربع زیربنا: 16,483,516 تومان - قیمت کل:1,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29101 ; تاریخ: 1397/09/10 زیربنا: 95.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 18

قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,421,053 تومان - قیمت کل:1,180,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 27826 ; تاریخ بروزآوری: 1397/06/21 زیربنا: 104.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 12

قیمت هر مترمربع زیربنا: 10,384,615 تومان - قیمت کل:1,080,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 23753 ; تاریخ: 1397/06/03 زیربنا: 103.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 14

قیمت هر مترمربع زیربنا: 9,514,563 تومان - قیمت کل:980,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 19511 ; تاریخ بروزآوری: 1397/04/12 زیربنا: 82.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 6

قیمت هر مترمربع زیربنا: 10,609,756 تومان - قیمت کل:870,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5