نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   پونک   ← تهران

شناسه: 29557 ; تاریخ بروزآوری: 1397/12/21 زیربنا: 65.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 15

قیمت هر مترمربع زیربنا: 14,461,538 تومان - قیمت کل:940,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29554 ; تاریخ: 1397/12/21 زیربنا: 70.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 9

قیمت هر مترمربع زیربنا: 16,571,429 تومان - قیمت کل:1,160,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29555 ; تاریخ بروزآوری: 1397/12/21 زیربنا: 70.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 9

قیمت هر مترمربع زیربنا: 16,571,429 تومان - قیمت کل:1,160,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29546 ; تاریخ: 1397/12/18 زیربنا: 76.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 13

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,789,474 تومان - قیمت کل:1,200,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29535 ; تاریخ بروزآوری: 1397/12/15 زیربنا: 85.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 7

قیمت هر مترمربع زیربنا: 21,176,471 تومان - قیمت کل:1,800,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...